Vol.193女神Angela小热巴私房古韵旗袍配无内肉丝秀翘臀诱惑写真[57P]_小热巴_画语界

Vol.193女神Angela小热巴私房古韵旗袍配无内肉丝秀翘臀诱惑写真[57P]_小热巴_画语界

然其心下硬满痛之微甚,亦有别矣。内容:\r马\pc132.bmp\r肉,味辛、苦,冷。

得之则呕,以酒客不喜甘故也。于桂枝汤方内,加浓朴二两,杏仁五十个,余根据桂枝汤方。

肾参,叶如蛤蟆叶,绿色,初生无梗,叶铺地生,中发一秆,开白花,根下生果一对,一雌内容:\r野烟\pb100.bmp\r,一名烟草、小烟草。\r图\p01-e32a1.bmp\r寸心部小肠心府名受盛。

是太素之所以有七珍九候。必结,谓胃分必有结也。

二者俱必待表解而后下,此大同也。【注】太阳中风,表邪也。

主治补中气而宽利。服桂枝麻黄汤,大汗出后,而大烦渴,是阳陷于里,急当救阴,故用白虎加人参汤。

Leave a Reply