dg娱乐城

dg娱乐城

曰∶性寒则同,味之甘咸淡则异也。有不用之时,亦不宜慎重而失之也。

多食乏气失明,久服黑发耐老。况芡实不但止精,而亦能生精也。

白薇凉降,能清血热。第二卷为形体部分与专科,即分头、面、七窍、四肢、百骸以及外科、伤科、女科、儿科等。

然而渴症不同,有内火而渴,有外火而渴。用脐带二十条,文火焙干为末,入人参、黄、白玄参、沙参、五味子、麦冬、山茱萸、熟地、沙苑蒺藜、菟丝子、淫羊藿、巴戟天、炒枣仁、远志、砂仁、茯神、肉桂、枸杞、当归、杜仲、牛膝之末,共蜜捣为丸,每日吞食。

盖石膏虽泻火,而能伤胃;蚯蚓既泻火,而又不损土。知不宜多用,而后可多用以出奇,庶几变死为生,反危为安也。

盖咸则尽入于肾中,而淡则无经不达也。阿魏以臭者为佳,无臭气者皆假。

Leave a Reply