259LUXU-467 高坂麗子無碼流出

259LUXU-467 高坂麗子無碼流出

其昏睡露睛者,因眼胞属脾胃,其脾胃如此虚寒,眼胞必然紧缩,是以虽睡时而眼犹微睁也。脉象濡弱,而搏近五至。

诊断其脉左部弦长有力者,肝胆之火炽盛也。其右脉弦而有力者,外感之热已入阳明之府也。

每服一次,调入生鸡子黄一枚。至于麻黄发汗止二钱者,因当夏令也,若当冬令则此证必须用四钱方能出汗,此用药因时令而有异也。

证候初时下血甚多,屡经医治,月余血虽见少,而终不能止。而其大便之燥结,亦即由胃腑气化不能下达所致。

至于用白虎汤而复用滑石、芍药者,因二药皆善通利小便,防其水饮仍归大肠也。然仗之奏效则不足,伤人气化则有余。

俾用玄参、生怀山药各一两,生姜三片,大枣三枚,同煎服,以服至身不发热时停服。其脉近芤者,失血过多也。

Leave a Reply